Program:

Informasjon fra styremøte.

Visning av bilder for de som har med.

Innlevering og vurdering/kåring av månedens bilde.

Vi runder av med FOTO-/MAKRO-KVELD. Vi ber medlemmene ta med sitt foto-/
makro-utstyr. Medlemmene deles i grupper hvor de jobber sammen og lærer av
hverandre.

Her må medlemmene
også ta med seg lys, bakgrunn, stativ osv.

Tenk også på hva som skal fotograferes. Det er mer enn
bare fluelik som har interesse. Bildene vi tar redigeres hjemme og vi ser på
dem på neste medlemsmøte.