Vi møtes kl. 2000 i
Sortland kirke. Ta med kamera, stativ, snorutløser, blitz., etc. Der skulle det
være utfordringer for den som liker de store linjer og for de som liker
detaljer. Er været bra, kan det være en utfordring å fotografere kirka i
flombelysning. For den som vil er det en mulighet å ta seg en tur ned i havna
eller i Sortland sentrum. Bildene skal vises på aprilmøtet.

Klokka 2130 er vi på
Rødskolen og kårer månedens bilde.

Lars har også bilder fra en utstilling som han vil gi
oss del i.