ÅRETS FOTOGRAF 2012

Her er årets fire tema:


Symmetri


Kaos


Fremmedelement


Bedårende vakker(t)

Bildene leveres digitalt på epost innen 4.oktober 2012. Styret har da to måneder til å
få bildene juryert.

Du står med andre ord fritt til å levere temaene i den rekkefølge du vil, og når du måtte ønske, frem til fristens utløp.

På desembermøtet, klubbens julebord, har vi visning av innleverte
bilder og kåring av Årets fotograf 2012.

– medlemmer
i VKF kan delta

– bildene
leveres digitalt til epost-adresse: aretsfotograf@vefoto.no


bildekvalitet,
oppløsning lengste side max 2000 piksler

– max
størrelse 3 MB


fargerom sRGB

– hver
deltaker kan levere max 2 bilder pr. tema