Mai-møtet i Vesterålen fotoklubb blir fototur i fjæra.

Geir Lundli forteller litt om hvordan man tar fuglebilder.

Da det er meldt dårlig vær førstkommede torsdag så er møtet utsatt til
torsdag 10. mai.

Vi møtes ved Statoil kl 18.00 og kjører i samlet flokk til Reinsnes.

Alle tar med egen nistemat.

OBS: vi møtes kl 18.00 ikke kl 20.00

Mvh
Yvonne
Reinholdtsen