Foto: Mette Larsen
Bildetittelen er “frustrert frue som bare må ha den”. Bildet er inspirert av reklamen for Vg “ dagen er ikke helt den samme uten”. I
vår travle kommunikasjonshverdag ble ide til det ferdige bildet iverkstatt og
skal illustrere en svært frustrert dame som i sin kaotiske verden gjør alt for å
få tak i dagens lokale nyheter.