Foto: Bjørn Eide

Havsulene er
en av kystens majesteter, en fascinerende og vakker fugl. I Vesterålen har vi
tre kolonier med hekkende havsule og en av
koloniene ligger i Ulvøyværet naturreservat utenfor Hadseløya. Naturreservatet
har begrensninger i forhold til ferdsel, men man kan med båt komme svært nært de
flotte fuglene.

Bildet er
tatt en sen ettermiddag med sola inn fra vest, og de fire havsulene poserte
villig for fotografen.

Havsule (Morus bassanus) er
en stor pelagisk overflatebeitende
sjøfugl som tilhører
gruppen pelikanfugler.Den voksne havsulen kan
bli opptil 87–100 cm lang og veier 2,5–3 kg.
Vingespennet er 165–180 cm langt. Havsulen har torpedoformet
kropp, lange smale vinger og et dolkeaktig nebb som er perfekt til å
fange fisk med. (Kilde
Wikipedia.org)

Brennvidde –
200mm Eksponering – 1/160
sekund ISO –
1600