Medlemsmøte i vesterålen fotoklubb 4.oktober kl 20.00

Denne gangen blir
møtet på Lamarktunet
, vi forsøker å finne nye lokaler og
denne gangen prøver
vi her.

Mette Larsen viser portrettbilder og forteller litt om
emnet.

Undervisningsopplegg, Tema 2
Blender , lukker, bildekvalitet,
sensor. side 15-19
kursledere Lars og Kurt

Ta med ditt fotoapparat!

Kåring av månedens
bilde.

Mvh
Styret