Foto: Anita Reinholdtsen

Disse barna er som andre barn, opptatt av spenstig lek, her tar de et hopp fra
en trapp ved Kristianstens festning i Trondheim. Dette bildet har jeg redigert
til Sort/Hvitt da det hadde fine kontraster, med lys vegg og mørke og lyse
partier i trapp og klær. Det var ganske skarpt dagslys men og litt skygge her.
Har brukt et 50 mm AF –s f/1,4 G Nikkor Objektiv .Eksponeringst.1/1000 . f 3,5
Iso 200.