Sortland
videregående skole i under­etasjen kl 19:00 onsdag 6. februar.

Kort
praktisk demonstrasjon/kurs i portrettfotografering. Fotograf Ve­gard T.
Blakstad fra Iris skolefoto demonstrer.

Kurset
i samarbeide med Sortland videregående skole.

Ingen
kursavgift.

Begrenset
antall plasser.

Styret