Velkommen til kombinert medlemsmøte/årsmøte i Sortland videdregående skole kl. 20:00

Undervisningsopplegg, Tema 6: Perspektiv, Diagonaler, Dybde,
Geometriske former, Rammer. Side 32 – 34
Øyvind har ansvaret for denne
undervisningskvelden.

Kåring av månedens bilde.

Årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer og
referent.
3. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll.
4. Styrets
beretning og regnskap
5. Fastsetting av kontingent
6. Innkomne
saker.
A. Endring av tidspunkt for medlemsmøte.
7. Valg av styre
8.
Valg avrevisor
9. Valg av 2 medlemmer til valgkommite.
10. Valg av
aktivitetsgruppe.

Styret