Nordlys over Eide og Sund. Malnes Kirke til venstre. Mars 2013

Foto Raymond Ramstad