Velkommen til medlemsmøte torsdag 04.04 kl. 20:00 (Svgs
kjeller).

Husk å sende inn bidrag til månedens bilde innen onsdag 03.04 kl.
20:00.

Hovedtema:

Enkel bildebehandling. Hvordan bruke Raw-converter? (v.
Kurt)

Tillegstema:

Månedens bilde

Info

Dersom noen har lyst til å vise bilder fra turen til Bleik, så er
det bare å ta med bildene.

Styret