Foto: Geir Lundli

I Sørhamna på Sortland har det i vinter/vår vært et utrolig fugleliv med
besøk av skarv, havelle, praktærfugl, siland og måker.

Store flokker med siland, ja opptil 50 – 60 fugl kommer ofte inn i båthavna
for spise småfisk for så å plutselig ta løs og fly ut igjen.

Dette gjentar seg veldig ofte gjennom dagen og er et eventyr å betrakte for
beboerne.

Dette bildet av en silandhann som nettopp har startet sin flyvetur ut av
hamna, er tatt med Canon EOS 7D med brennvidde på 400 mm, blender f 6,3 og
lukketid på 1/400 sek.