Vi møtes som vanlig i Svgs lokaler kl. 20:00. Det vil bli gitt info om høstens kursopplegg, info om diverse henvendelser til VFK, kåring av månedens bilde og vi prater foto. Yvonne og Daniel leder kveldens møte. smiley

Fotokurs
Vesterålen fotoklubb starter fotokurs for ferske fotografer 5. sept. kl. 20:00. Det legges opp til kurs hvor praktisk fotografering står i fokus. Kurset vil også omhandle enkel bilderedigering.
Sted: Kjelleren ved Sortland videregående skole (kjellerinngang mot nord)
Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. OBS! Ta med ditt fotoapparat.

Styret