Tema for 2014 er som følger:

1. Lys i mørket
2. Abstraksjon
3. Mørk sjokolade
4. Fritt motiv

Du kan delta med ett bilde pr. tema.

Bildene kan leveres via NSFF når du vil, frem til 05.10.2014 kl. 23:59.