I samarbeide med Sortland videregående skole inviterer vi til kort praktisk kurs/demo i etterbehandling av bilder. Fotograf Vegard T. Blakstad fra Iris skolefoto demonstrerer.

Kurset/demoen er åpent for medlemmer av VFK, samt ansatte ved SVGS.

Ingen kursavgift. Begrenset antall plasser.

Sortland videregående skole i underetasjen kl. 18:00 torsdag 6. februar.

Interesserte kan melde sin interesse på epost til leder@vefoto.no innen tirsdag 04. februar-

Styret