Det innkalles herved til årsmøte i Vesterålen Fotoklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 6. februar kl. 20:00, møtelokalet i kjeller ved Sortland videregående skole.

Saker:

1 .Valg av møteleder og referent.

2. Valg av personer til underskriving av protokoll.

3. Godkjenning av innkalling.

4. Årsmelding.

5. Regnskap – godkjenning av regnskap.

6. Fastsettelse av kontingent.

7. Valg

Leder

Ett styremedlem

To varamedlem

Revisor.

8. Røykfrie medlemsmøter.

9. Innmeldte saker.

Saker til årsmøtet må være meldt styret senest 14 dager før møtedato. Evt. saker sendes til leder@vefoto.no .

Med vennlig hilsen

Styret