Årsmøte 06.02.2014

17 medlemmer møtte.

1. Valg av møteleder og referent.

Kurt Heggelund (leder) ble enstemmig valg til møteleder.

Yvonne Reinholdtsen (sekretær) ble enstemmig valgt til referent.

2. Valg av medlem til å underskrive årsmøteprotokoll.

Daniel Erstad ble valgt enstemmig til å underskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkalling.

Inkallingen ble godkjent av årsmøtet.

4.Kurt Heggelund leste opp årsmeldingen.

5. Regnskap.

Raymond Ramstad (kasserer) presenterte regnskapet som var revidert og godkjent av Revisor Torbjørn Jentoftsen. Årsmøtet godkjente også regnskapet.

6. Valg av styre.

Leder: Kurt Heggelund ble foreslått gjenvalgt av valgkomiteen. Han takket ja og ble enstemmig valgt som leder i 1 år.

Kun et styremedlem var på valg i år. Valgkomiteen foreslo Sten Are Nilsen som ble enstemmig valgt.

Varamedlem 1 : Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Mette Larsen som ble enstemmig valgt.

Varamedlem 2 : Valgkomiteen foreslo Andreas Remen som ble enstemmig valgt.

Det nye styret består av:

Kurt Heggelund leder (1 år)

Daniel Erstad Nestleder (1 år)

Raymond Ramstad Kasserer (1 år)

Yvonne Reinholdtsen Sekretær (1 år)

Sten Are Nilsen Styremedlem (2 år)

Varamedlem:

Mette Larsen (2 år)

Andreas Remen (2 år)

7. Fastsettelse av kontigent.

Kontigent blir fortsatt kr 550,- pr år

275,- for pensjonister, studenter, barn og familiemedlem.

8. Andre årsmøtesaker.

Røyking på medlemsmøter. Det ble foreslått at røykere skal trekke vekk fra møtelokalet i pausene i en avstand på minst 50 meter. Dette gjelder også på arrangement utenfor fast møtelokale.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og tas med i vedtektene.

Årsmøte slutt!

Referent

Yvonne Reinholdtsen

sekretær