Minner om medlemsmøte torsdag 06.03. kl. 20:00

Ta med bilder du ønsker å vise (minnepenn).

Månedens bilde: Frist 05.03 kl. 23:59. Sendes til mndbilde@vefoto.no

– medlemmer i VFK kan delta.

– bildene leveres digitalt til adresse: mndbilde@vefoto.no

– bildekvalitet, oppløsning lengste side max 3072 piksler

– max størrelse 3 MB

– fargerom sRGB

– hver deltaker kan levere intill 2 bilder

– bildene bør, dersom mulig, gjenspeile årstiden vi har i innleveringmåneden.

– vinner må stå over deltakelse i konkurransen de to påfølgende ganger

De som er involvert i kursdelen møter 19:00.