Hei

Medlemsmøte 03.04 kl. 20:00 v. Sortland videregående skole kjellerinngang nord.

Dersom du deltar, eller ønsker å delta på kursdelen må du møte kl.
19:00.

Har du bilder du ønsker å vise så ta de med på en minnepenn.

Vi kjører macrokveld. Ta med det du har av macroutstyr, lys, stativ m.m. Ta
evt. med noe å avbilde. Dersom du ikke har macroobjektiv/utstyr, så går det
sikker bra å låne av de som har slik at alle får prøvd seg.

Gamle og nye fotoentusiaster ønskes velkommen.