Foto: Lars Prytz

Bildet viser et utsnitt av den berømte spiraltrappa i Vatikanmuseet i Roma.
Vanligvis er den fotografert ovenfra, og har da ei flott spiralform. Her har jeg
imidlertid valgt froskeperspektivet, som gir et mer «svevende»
resultat.
Canon EOS 5D Mk II – 1/80 sek. – f10 – ISO 1000 – 35 mm.