Siste medlemsmøte før sommerferien legger vi til vestsia av Andøya. Vi
kjører fra Statoil Sortland kl. 17:30 (Møt opp litt før). Benny Høynes stiller
opp som kjentmann.

Ta med grillmat, drikke og evt. grill. Dersom noen har en grill de kan ta
med så hadde jo det vært bra.

Det blir kåring av månedens bilde for juni, juli og august.

Dersom noen trenger å sitte på så er det bare å si fra, så ordner det
seg.