Foto og
tekst: Torbjørn Jentoftsen

Bildet er tatt fra
Holmstad i Eidsfjord en kald vinterdag kl. 1415. Solen hadde gått ned ute i
Eidsfjorden, til venstre i bildet, men fra høyre over fjellene mot
Storvika/Kavåsen kom det en merkelig skyformasjon opp over himmelen som ble
farget rosa av sola som var under horisonten ute i Eidsfjorden. Dette merkelige
skyfenomenet varte bare ca. 1/2 time,så var alt over og grått. Ingen fototur er
forgjeves, man må bare se rundt seg og gripe de mulighetene som byr seg.