Årsmøte:

3. mars kl.20:00 på rødskolen. Vanlige årsmøtesaker. Forslag
til årsmøtet må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes.

Saksliste kommer.