Bilder kan leveres via NSFF Bildeinnlevering når du vil frem til 02.10.15 kl. 23:59.

Årets tema er: Vann, Gammelt, Broer og Rund.

Krav til bilde:

– lengste side minimum 3000 pixler
– sRGB
– ett bilde pr. tema
– vinner presenteres på desembermøte

Styret