Hei.

Vet at noen av dere har forespurt litt kursing i Lightroom.
Fordi dette er noe tidkrevende har vi så langt ikke fått plass til dette på
våre ordinære klubbkvelder.

Da lurer jeg på følgende: Er det noen interesse for å ta
dette utenom klubbkveldene? Jeg tenker da kveldstid fra 7-tia. Går fort
halvannen time pr. tema.

Evt. kursleder vil da bli meg + gode hjelpere.

Temaer som kan tas opp: Innstillinger, Import,
RAW-behandling, eksport, organisering og utskrift.

Dersom du er interessert, så gi tilbakemelding til meg snarest.

Gratis for klubbens medlemmer.

Leder