Årets sommeravslutning legges, grunnet til dels fuktig vær,
«innendørs» i år. Vi møtes i lavvoen i skole-parken (ovenfor Sortland
barneskole) torsdag 11.06 kl. 18:00. Vi legger opp til sosialt samvær og
grilling, så ta med noe å grille/drikke. God plass i lavvoen, så vi håper så
mange som mulig har anledning til å møte.

Mvh.

Styret