Følgende er tema i «Årets Fotograf 2016»

Fritt Motiv
Portrett
Menneskelige spor
Sort/Hvitt

– lengste side 1600 pixler
– sRGB
– ett bilde pr. tema
– vinner presenteres på desembermøte

Bildene leveres via NSFF innen kl.23:58 den 09.10.16

Styret