Torsdag 4. februar
Årsmøte
Månedens bilde
Nils Ragnar viser bilder

Torsdag 3. mars
Aina viser bilder
Månedens bilde

Torsdag 7. april
Uteaktivitet. Vi møtes i sentrum ved Ekspedisjonen kl. 19:00. Bruker en time på å fotografere i sentrum for så å møtes
i møtelokale for å bearbeide/vise bildene vi har tatt. Husk å ta med PC.
Månedens bilde

Torsdag 12. mai (5.
mai er helligdag)
Vi legger turen til Jennestad handelsted
Månedens bilde

Torsdag 2. juni
Tur til Nes fort. Her går vi for finvær og fyr på
grillen. Ta med grillmat.
Månedens bilde for juni, juli og august

Vi legger også opp til fotokafè 3. lørdag i måneden. Det er fullt mulig å samles for fotoaktiviteter utenom oppsatt program.