3. november kl. 19:00 SVGS kjeller. OBS! Se klokkeslett.

Photoshopkurs med Øyvind Stavnes. Ta med pc med Photoshop dersom du har.

Månedens bilde.

Styret