HDR bilde med motiv fra Reinsnes, Sortland.

Tre bilder med forskjellige eksponeringer satt sammen til
ett.

Foto: Benny Høynes