Fotoklubben
5. april 2018

Program

· Bildebehandling
– ta med maskin og noen bilder til behandling
– vi spør og graver og deler kunnskap og ferdigheter med hverandre

· Månedens
bilde

· Info

· Intro
til evt. ny fast post på programmet