Det kom inn 35 forslag på tema til Årets fotograf 2021. Etter avstemming i tre runder er følgende tema valgt:

  • Blomsterprakt
  • På vingene
  • Skygge
  • Svart/hvitt

– lengste side 2400 pixler

– fargerom sRGB

– ett bilde pr. tema

– vinner presenteres på desembermøte

Innleveringsfrist 10.10.2021.

Styret