Lyset mot Hadsel sett fra Sigerfjord skifter til alle tider, og er et drømmemotiv for en hobbyfotograf. Havet er noe manipulert for grafisk virkning.
Foto: Knut Remen