Stille men aktiv natt med nordlys som dansa over Klaksjorda. 
Foto: Line Kristiansen