Tema:

Veien

Båt

Skodde/tåke/dis

Dør

– lengste side 2400 pixler

– fargerom sRGB

– ett bilde pr. tema

– vinner presenteres på desembermøte

Innleveringsfrist: 09.10.2022

Styret