På tur i vakre Vesterålen. Utsikt fra Nonskollen.
Foto: Helle Christophersen