Sortland Videregående Skole

Lille auditorium kl. 19.00 – 21.00

Program

  • Tilbakemelding fra styremøte
  • Månedens bilde
  • Idemyldring/planlegging av vårhalvårets program
  • Jury til Molde Fotoklubb

Månedens bilde
– fritt motiv denne gangen
– frist torsdag kl. 15.00

Sendes til mndbilde@vefoto.no

Styret