Tema:

Sjølandskap (seascape)

Arkitektur evt. forlatte bygninger

Tidens tann

Sommernatt i Nordland

– lengste side 2400 pixler

– fargerom sRGB

– ett bilde pr. tema

– vinner presenteres på desembermøte

Innleveringsfrist: 08.10.2023

Styret