Lars Prytz………………………992 50 880
Yvonne Reinholdtsen……905 94 824
Raymond Ramstad………..470 11 510
Torbjørn Jentoftsen……….414 26 271
Benny Høynes………………..958 15 897

Si fra dersom du ønsker å bli ført opp i listen.