Kurt Heggelund……………… 945 40 321
Lars Prytz………………………992 50 880
Sten Are Nilsen……………….900 94 167
Yvonne Reinholdtsen………..905 94 824
Raymond Ramstad…………..470 11 510
Torbjørn Jentoftsen………….414 26 271
Benny Høynes…………………958 15 897

Si fra dersom du ønsker å bli ført opp i listen.