Klubbkveld 06.10.11
18 personer møtte.
1. Informasjon fra styremøte
Yvonne orienterte fra styremøtet 28.09.11.
Følgende saker som styret hadde behandlet ble diskutert spesielt:
– Julemessa på Jennestad
Sten-Are Nilsen mottar bilder fra de av klubbens medlemmer som ønsker å stille ut for salg.
Bilder leveres til han innen 4. november. Bildene må ha passepartout og bakplate.
– Medlemskap i NSFF
Styret fikk i oppdrag å utrede dette som sak til årsmøtet.
– Arrangere klubbkvelder andre steder i Vesterålen enn Sortland
Det var en viss interesse for dette. I så fall må dette legges til rette av klubbmedlemmer fra det
aktuelle stedet.
2. Utstilling i Storsenteret
VFK`s utstilling i Storsenteret skiftes ut innen 20.10.11.
Leif Halland har ansvar for utbedring av opphengsystemet. Utskifting av rammer må også vurderes.
Medlemmer bidrar med 1 bilde hver.
3. Månedens bilde
Bildene ble levert digitalt og diskutert i plenum. 3 personer juryerte til slutt.
Leif Halland vant.
4. Bildestafett
Leif Halland viste bilder fra sin tur til Finnmark sommeren 2011.
5. Makrofotografering
Kveldens tema var makrofotografering. Resultater fra kveldens øvelse vises på neste møte.
6. Annet
Det kom opp spørsmål om prissetting av foto ved eventuelt salg.
For A3 er kr 800,- en aktuell pris. Dette for foto uten passepartout.