KLUBBKVELD 05.01.12

23 personer møtte.

1. Presentasjon
5 nye møtte, og vi tok en rask presentasjonsrunde.

2. Besøk av fotograf Øyvind Stavnes
Øyvind Stavnes er etablert fotograf i Øksnes. Han fortalte om sin vei fra hobby- til etablert fotograf.
Øyvind har en 2-års periode vært bosatt i Afrika.
Vi fikk se bilder fra hans daglige arbeid i Øksnes og fra oppholdet i Afrika.

3. Duplo Kopisenter – informasjon om fotoprint
VFK har fått info om hvilke kvaliteter og størrelser Duplo kan levere av fotoprint. Duplo tilbyr
klubbens medlemmer 10% rabatt.
Alle som var til stede fikk utdelt infobrevet fra Duplo.

4. Månedens bilde
Daniel Erstad vant konkurransen.
Ut fra diskusjonen som oppsto, vil styret lage en oversikt over følgende punkter til konkurransen:
– antall bilder hver deltaker kan levere
– bildekvalitet
– tidsfrist for levering
– til hvilken adresse bilder til konkurransen skal sendes
– til hvilken adresse vinnerbildet skal sendes for å komme på trykk i avisen.

5. Årets Fotograf
Aktivitetsgruppas forslag til temaer for «Årets Fotograf 2012» er nå klar.
Gruppa har også kommet med forslag til tidspunkt for innlevering, juryering og presentasjon av
vinner. Styret vil behandle gruppas forslag på første styremøte, og komme med informasjon til
klubben.

6. Diverse
Torbjørn Jentoftsen orienterte om sin erfaring ved kjøp av passepartout hos Galleri Vesterålen.
Galleriet vil gi rabatt til de som er på VFK`s medlemsliste forutsatt at slik liste leveres galleriet.