Klubbmøte 1/2 2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Etter årsmøte ble det klubbkveld, tema for kvelden var
månedens bilde og avstemning over temaer for årets fotograf.

Til kåring av månedens bilde var det innsendt 10 bilder og
vinneren ble Sven Fredriksen. I juryen satt Benny, Tore og Jarle.

Temaer til årets fotograf skulle stemmes frem og det var ialt
kommet inn 31 forslag.

Etter to runder var temaene klare og ble som følgende.

Forfall

Høst

Makro

Froskeperspektiv

Møte ble avsluttet klokken 2245