Blog Image

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Klubbkveld 7. oktober 2021

Referater, Uncategorised Posted on 08 okt, 2021 09:48:27

Sted: Taen

5 frammøtte

Kveldens tema: Lang lukkertid

Vi møttes ved gapahuken, der det også ble fyrt opp bål.

Deretter tok vi en halvtimes fotorunde i området. Lettskyet og fint lys.

Leif fortalte så om sin fotoreise til Finnmark, før vi kåret Månedens bilde.

Vinner ble Skjalg Steiro.

Så en ny runde med fotografering og erfaringsutveksling.

Ref.: LarsKlubbkveld 15. september 2021

Referater Posted on 15 sep, 2021 22:31:28

Sted: Gapahuken ved Folkestien i Sigerfjord

9 frammøtte

Etter å ha ønsket velkommen, orienterte Lars om at innlevering av bilder til Årets fotograf nå er åpent. Innlevering skjer ved innlogging på NSFF/Min side.

Deretter ble det diskutert hvordan vi skal møtes framover. Det var liten stemning for å undersøke med Sortland Videregående om tilgang til lokaler, så lenge vi ennå har smitte i samfunnet. I stedet kom det fram noen forslag til alternative lokaler i en overgangsperiode. Lars undersøker med disse før neste møte.

Neste møte ble foreslått lagt til Taen, og vedtatt.

Deretter ble resultatene fra Månedens bilde presentert (bildene var juryert på forhånd).

Vinner ble Helle Christophersen.

Etter dette gikk vi over til kveldens tema, som var makrofotografering.

Flere hadde prøvd dette, og mange nyttige erfaringer ble presentert.

Ref.: LarsKlubbkveld 6. mai 2021

Referater, Uncategorised Posted on 07 mai, 2021 07:27:41

Torsdag 6. mai, kl. 20.00.

Sted:

I/ved grillhytta til Sten Are

Program:

  • Planlegging av fototur til Bleiksøya
  • Månedens bilde

Frammøtte:

7 medlemmer + Kurt

Planlegging av fototur til Bleiksøya

Turen ble vedtatt lagt til 27. mai, ettermiddag. Dette som et utgangspunkt. Datoen må selvsagt klargjøres med verten og også ha et værforbehold.

Denne turen blir også årets avslutningstur.

Månedens bilde

6 bilder innlevert

Vinner ble Torbjørn

Ref.: LarsÅrsmøte 2021

Referater Posted on 15 apr, 2021 17:50:48

Årsmøte Vesterålen Fotoklubb 2021

På grunn av smittevernregler ble møtet holdt utendørs i Gåsfjorden med bålvarme og enkel servering med god avstand. 10 personer tilstede på møtet

Sak 1: Valg av møteleder.

Lars Prytz foreslått og valgt

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger til innkallingen.

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Raymond Ramstad og Sten Are Nilsen forslått og valgt.

Sak 4: Årsmelding 2020

Årsmeldingen godkjent og vedtatt enstemmig uten kommentarer

Sak 5: Regnskap 2020

Regnskapet godkjent og vedtatt enstemmig

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Kontingenten ble enstemmig vedtatt å ligge på samme nivå fortsatt, med kr 500. for medlemmer.

Sak 7: Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende resultat:

Kasserer: Raymond Ramstad.

Revisor:   Torbjørn Jentoftsen

Valgkomite: Yvonne Reinholdtsen, Tore Olsen

Leder: Lars Prytz fortsetter som leder.

Nestleder: Knut Remen fortsetter som nestleder

Alle er forespurt, og sagt seg villig til å bekle vervene.

Ingen innkomne saker

Protokollen underskrevet av: Stein Are Nilsen og Raymond Ramstad.

Referent: Knut RemenÅrsmøte 2020

Referater Posted on 13 feb, 2020 20:57:16

VESTERÅLEN FOTOKLUBB

Årsmøte:          06.02.2020

Til stede:          12 medlemmer.

Sak 1.  Valg av møteleder

Forslag: Kurt Heggelund.

Enstemmig valgt.

Sak 2:  Valg av referent

Forslag: Aina Olsen Midtun

Enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll

Forslag: Yvonne Reinholdtsen og Raymond Ramstad

Enstemmig valgt.

Sak 4. Årsmelding

Kurt refererte fra klubbens følgende aktiviteter i 2019:

  • klubbkvelder
  • månedens bilder
  • årbok 2018
  • kurs
  • julebord.

Spesielt ble nevnt at det har vært et større antall bilder til juryering for månedens bilde enn tidligere år.

Sak 5.  Regnskap 2019

Kasserer Raymond Ramstad refererte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6.  Kontingent

Kontingenten fortsetter som før, og er slik:

–   kr 500,- for medlem

  • kr 250,- for husstandsmedlem, skoleungdom under 18 år, student under 25 år.

Sak 7. Valg

Valgkomitéens innstilling:

–   Leder:                      Lars Prytz

–   Styremedlem:           Knut Remen

–   Styremedlem:           Leif Halland

–   Valgkomité:             Yvonne Reinholdtsen, Thore Olsen

Avstemmingen ble gjort for hver enkelt funksjon.

Alle forslag enstemmig vedtatt.

Sak 8. Innkomne saker

Ingen.Protokoll årsmøte 2019

Referater Posted on 11 mar, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling
godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende
forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble
enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble
enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble
foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn
Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein
Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding
ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen
godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet
ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom
ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet
var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet
godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet
besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende
år.

Kontingenten
blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev
/ student.

Forslaget
ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke
kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.

Følgende er
på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond
Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen
tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble
foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz
ble enstemmig valgt.

Leif Halland
ble enstemmig valgt.

Da Lars
Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte
trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble
diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å
legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som
leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært
årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene.
Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges
død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder
frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært
årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende
saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.Klubbkveld 1. mars 2018

Referater Posted on 06 apr, 2018 22:53:01

Klubbkveld 1/3 2018

Tilstede 9 medlemmer

Pk. ført av Sten Are Nilsen

Vi startet kvelden med en liten fototur ute, etter at alle
var kommet tilbake ble det en kjapp redigering før vi viste resultatet på
overhead.

Teknisk karter gikk ut da foredragsholder ble syk.

Månedens bilde

Det var 10 innleverte bilder til mndsbilde.

Vinneren ble Benny Høynes

Forslag på avslutning tur i Juni:

Sandvika i Bø

Sandvika Andøya

Kinn stranda

Søberg stranda

Sørfjorden

Myrland

Nyksund

Uvershula Hadsel

Holm

Det ble også snakket hva som ble avtalt med Nils Ragnar ang.
Bildetaking på Kleiva

Det må undersøkes hvilken avtale som ble gjort.

Og den må følges opp.

Møte ble avsluttet Ca kl. 22:00Klubbkveld 1. februar 2018

Referater Posted on 06 apr, 2018 22:51:05

Klubbmøte 1/2 2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Etter årsmøte ble det klubbkveld, tema for kvelden var
månedens bilde og avstemning over temaer for årets fotograf.

Til kåring av månedens bilde var det innsendt 10 bilder og
vinneren ble Sven Fredriksen. I juryen satt Benny, Tore og Jarle.

Temaer til årets fotograf skulle stemmes frem og det var ialt
kommet inn 31 forslag.

Etter to runder var temaene klare og ble som følgende.

Forfall

Høst

Makro

Froskeperspektiv

Møte ble avsluttet klokken 2245Klubbkveld 5. april 2018

Referater Posted on 06 apr, 2018 20:18:13

Klubbkveld 5. april 2018

8 medlemmer til stede

Pk. ført av Sten Are

Etter at det ble ønsket velkommen, snakket vi litt om
kveldens program.

Første sak på programmet var bilderedigering, vi samlet oss
i grupper hvor vi lærte av hverandre som et prøveprosjekt, dette fungerte
ganske greit men det kom frem ønsker om at vi heller kunne redigere to bilder
for så å sammenligne resultatet etterpå. Dette for at alle kunne gi litt input
til bilder og sitt syn på hva som er bra.

Så var det klart for mnd. Bilde. Det var kommet inn 8
bilder.

I juryen satt Benny, Sten Are og Raymond

Vinneren ble Thorbjørn Jentoftsen med bilde av en fugl som
satt på en grein og spiste på et eple.

Litt info ble gitt ang. vårens program

Benny viste bilder fra en konsert med Morten Abel på
Hurtigrutens hus

Så prøvde vi et nytt tema som nok får en fast plass på klubb
kveldene etter hvert.

Medlemmene får
mulighet til å vise 1.2.3 bilder som de sier noen ord om. Dert er også mulighet
å gi tilbake meldinger. De to første ut var Lars og Sten Are som viste hvert
sitt bilde og sa noen ord om disse.

Møtet ble avsluttet
kl.2200Årsmøte

Referater Posted on 13 feb, 2018 18:53:44

Årsmøte 2017

01/02-2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Sak 1. Valg av møteleder og referent.

Forslag på møteleder. Kurt
Heggelund. 14 stemte for. Enstemmig valgt.

Forslag på referent. Sten Are Nilsen.
14 stemte for. Enstemmig valgt.

Sak 2. Valg av to til å undertegne
protokoll

Forslag. Benny Høynes. Valgt

Forslag. Svenn Fredriksen. Valgt

Sak 3. Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger , innkalling
godkjent

Sak 4. Årsmelding 2017

Årsmelding opplest av Kurt Heggelund

Ingen spørsmål ble stilt ang.
Årsmeldingen. Godkjent.

Sak 5. Regnskap 2017

Regnskapet lest opp og gjennomgått av
kasserer Raymond Ramstad han svarte samtidig på spørsmål som ble
stilt av medlemmene ang regnskapet.

Regnskapet er revidert og godkjent av
Thorbjørn Jenthoftsen.

Regnskapet godkjent.

Sak 6. Fastsettelse av kontigent

Styrets forslag: uendret kontigent

Innkommet forslag: Redusres til 500.-
/250,-

Fotoklubben har i dag ingen husleie og
gratis tilgang på møtelokaler, samt tilgang til prosjektor og pc.
Ved reduksjon av kontigent vil det være naturlig å øke egenandelen
ved feks. Julebord, Nssf kostet 175,- pr medlemm ,

Forslag: det stemmes over om 600.- er
for mye. Alle viste stemmetegn til at en kontigent på 600,. kr er
for mye.

Forslag: det stemmes over innkomende
forslag . 12 for og 1 mot.

Ny kontigent 500,- / 250,-

Sak 7.Innmeldte saker:

Endring av styrets sammensetning og
endring av aktivitetsgruppe.

Styret består i dag av fem faste
medlemmer og to vara.

Forslag 1: styret skal bestå av fire
medlemmer og en vara. Aktivitetsgruppa legges ned

Styret kan opprette aktivitets-gruppe
til de prosjekter der det er nødvendig

Fra Vedtekter : Styret har fullmakt
til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner.
Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Forslag 2: Aktivitets-gruppa og antall
styremedlemmer beholdes som i dag. Kun styremedlemmer velges inn i
aktivitets-gruppa.

Forslag 3: Styret skal bestå av tre
medlemmer og en vara.

Dette ble diskutert frem og tilbake og
det ble enighet om at det skulle stemmes over forslag 3 først. Det
ble stemt over forslag tre , ingen viste stemmetegn for, og da
forfalt forslaget med 14 stemmer.

Det ble diskutert ang. Ordlyden i
forslag 1og det ble enighet om at paragraf måtte endres / fjernes
fra vedtektene før det stemmes over forslag 1 og 2

Det stemmes over paragraf 5 fjernes
fra vedtektene: 14 stemte for, enstemmig vedtatt

Det stemmes da over om styret skal
bestå av 4 medlemmer + en vara. 14 stemte for, Enstemmig vedtatt.

DA kan det stemmes over forslag 1: 14
stemte for, enstemmig vedtatt

Forslag 2 falt da dødt.

Sak 8. Valg Følgende er på valg:

Leder Kurt Heggelund, Sekretær Sten
Are, Styremedlemm Yvonne Reinholdsen

Varamedlem: Olav heggstad og Anne
Baartvedt

Sten Are ble gjennvalgt for 2 år.
Yvonne Reinholdsen ble gjennvalgt for 2 år.

Valgkomiteens forslag på nytt
styremedlemm Øivind ingvaldsen

Øyvind ingvaldsen stemt inn som vara
for 2 år.

Ny leder: Lars Pryts innstilt og
stemt frem.

Styret består som følgende etter
vedtektendringen

Leder: Lars Prytz

Nestleder: Sten Are Nilsen

Styremedlem: Yvonne Reinholdesn

Kasserer: Raymond Ramstad

Sekretær: Sten Are Nilsen

Varamelem: Øivind Ingvaldsen

Valgkomiteens forslag til ny
valgkomite er

Leif Halland innstilt, Valgt inn for
2 år

Aina Midttun innstilt, Valgt inn for 1
år

Aina takket Kurt for god utført
arbeid som klubbens leder.

Årsmøte avsluttet 21:30

Benny Høynes Sven Fredriksen

Sign. Sign.Neste »