Blog Image

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Årsmøte 2024

Referater Posted on 12 feb, 2024 20:36:01

Årsmøte Vesterålen Fotoklubb 2024


Sortland videregående skole

Torsdag 1. februar 2024

Kl. 19.00 – 21.00                                                                                    

Enkel servering

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Sak 4: Årsmelding 2023 (vedlagt)

Sak 5: Regnskap 2023 (ettersendes)

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Sak 7: Valg

Nestleder                     : Velges for to år.

Styremedlem                : Velges for to år.

Styremedlem                : Velges for to år.

Varamedlem                 : Velges for to år.

Av disse velger årsmøtet leder for ett år (jfr. Rapport fra valgkomiteen).

Valgkomite to personer : Velges for ett år.

Rapport fra arbeidet til valgkomiteen følger vedlagt.

Hvis du ønsker å melde saker til årsmøtet, må de være styret i hende innen 18. januar. Saker sendes leder@vefoto.no.

Styret

Sak 1: Valg av møteleder og referent:

Lars Prytz

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

Godkjent uten kommentarer

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll:

Øyvind og Hallgeir

Sak 4: Årsmelding 2023 (vedlagt):

 Godkjent uten kommentarer.

Sak 5: Regnskap 2023 (ettersendes):

Godkjent med kommentarer om pris på nettsidetjenester. Terje Nesthus skal se på dette. Undersøke annen pris og leverandør. Godkjent av revisor.

Sak 6: Fastsettelse av kontingent:

Kontingenten er på kr 500, – Blir satt til samme pris neste år

Sak 7: Valg:

Valgkomiteen har fått positive svar fra nok medlemmer til å danne et styre. Styret blir bestående av Kjartan Eilertsen, Skjalg Steiro, Terje Nesthus, Leif Halland + Raymond som kasserer. Valgkomiteen har ikke klart å skaffe ny leder, og årsmøtet var heller ikke i stand til å velge leder. Øyvind med forslag om at ledervervet deles på en eller annen måte. Kanskje kan en ta seg av det billedmessige med ansvar for å ta imot månedens bilde, andre konkurranser, og aktiviteter som krever innlevering av bilder.. Ledelsen av møter må også kunne deles på flere etter avtale.

Under denne saken ble det også en diskusjon om skyløsninger der styremedlemmer og andre har tilgang. Facebooksiden må oppgraderes for å kunne brukes mer effektivt  til blant annet rekruttering.

Det er også et problem med at klubben sitter på en sum penger. Kanskje må det settes ned et interimsstyre som lager en plan for hvordan pengene skal brukes.

Det ble også påpekt det uheldige at så mange er på valg samtidig. Dette bør det gjøres noe med.

Valgkomiteen har ingen innstilling, men årsmøtet har følgende forslag til vedtak: Årsmøtet velger et interimsstyre som legger fram en ny innstilling på ekstraordinært årsmøte i mars . Følgende medlemmer: Kjartan Eilertsen, Skjalg Steiro, Terje Nesthus, Leif Halland og Raymond. Lars Prytz deltar på dette møtet

 Enstemmig vedtatt.

Kjartan Eilertsen innkaller til første møte

         Leder

Leder                          : Velges for ett år

Nestleder                   : Velges for to år:

Styremedlem             : Velges for to år:

Styremedlem             : Velges for to år:

Varamedlem              : Velges for to år;

LEDER: årsmøtet velger leder for ett år (jfr. Rapport fra valgkomiteen):

Valgkomite to personer : Velges for ett år.

Rapport fra arbeidet til valgkomiteen følger vedlagt.Årsmøte 2023

Referater Posted on 12 feb, 2023 09:56:20

Vesterålen Fotoklubb: Referat årsmøte 2023

Sted: Videregående skole

Tid: 02.02.23

Deltakelse: 9

Sakliste

Sak 1: Valg av møteleder og referent.

          Lars valgt som møteleder, og Knut som referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

          Innkalling godkjent uten innsigelser

Sak 3: Valg av personer til underskriving av protokoll

           Raymond  og  Leif valgt

Sak 4: Årsmelding

          Årsmeldingen presentert av Lars uten innsigelser

Sak 5: Regnskap 2022

          Regnskapet ble gjennomgått av Raymond uten innsigelser

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

          Etter noe diskusjon ble kontingenten vedtatt til 500,- som før

Sak 7: Skal vi fortsatt være medlem av Norsk Selskap for fotografi.

Det ble noe diskusjon i denne saken om fordeler satt opp mot kostnad, og etter avstemming ble fortsatt medlemskap vedtatt

Sak 8: Eventuelt

          Ingen saker meldt

Sak 9:  Valg:

På valg var leder for ett år, kasserer for to år, revisor for to år, og valgkomite for ett år

Kasserer: Raymond valgt

Revisor: Torbjørn valgt

Valgkomite: Øyvind og Knut

Leder: Ingen sa seg i utgangspunktet villig til å påta seg ledervervet. Lars meldte seg for nok ett år for å redde klubben, men ville ha med seg styret og klubbmedlemmene til god planlegging av program framover. Det ble derfor fastsatt styremøte for planlegging, og at neste klubbmøtemøte blir idemyldring.

          Raymond Ramstad                Leif HallandÅrsmøte 2022

Referater, Uncategorised Posted on 13 feb, 2022 06:51:42

Årsmøte 10.02.2022

Til stede: 9

Før møtet startet viste Leif Halland bilder fra sine prosjekt i Finnmark, og forklarte om sin store fotointeresse i sjangeren «Beyond repair».

Sak 1. Møteleder og referent

Møteleder:  Lars

Referent:     Knut

Sak 2: Valg av 2 personer til underskrift av protokoll

Benny og Raymond

Sak 3: Godkjenning av innkalling.

Innkallingen godkjent.

Sak 4: Årsmeldingen 2021

Årsmeldingen godkjent uten innsigelser.

Sak 5: Regnskap

Regnskapet opplest, og godkjent uten innsigelser. Positive kommentarer på andelen fra Norsk Tipping.

Sak 6:  Fastsettelse av kontingent.

Kontingenten blir som før: Kr 500,- for medlemmer, kr 250,- for husstandsmedlemmer, skoleungdommer under 18 år, og studenter under 25 år.

Sak 7: Starttid for medlemsmøter

Diskusjon om møtetidspunkt ble diskutert, og det ble vedtatt en endring fra kl 20.00 til kl 19.00.

Sak 8: Fastsettelse av premiestørrelse for årets fotograf

Vedtatt å gå bort fra gavekort, og heller sette premiebeløp inn på konto direkte. I tillegg får årets fotograf diplom laget av fotoklubben

Sak 9 Eventuelt

Lars: Skal vi prøve oss på tema til månedens bilde. Møtet gikk inn for det. Tema diskuteres på førstkommende styremøte.

Torbjørn: Hva skal vi gjøre med tidligere innrammete bilder. Tas opp på førstkommende styremøte.

Raymond: Det hoper seg opp med papir fra flere år tilbake. Hva gjør vi med dem? Vedtatt at alt over tre år kastes.

Sak 10 Valg

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og styret for 2022 blir som følger:

Leder                      : Lars Prytz valgt for 1 år

Styremedlem          : Leif Halland valgt for 2 år

Styremedlem          : Knut Remen valgt for 2 år

Vara                        : Øivind Ingvaldsen valgt for 2 år

Kasserer                  : Raymond Ramstad

Revisor                    : Torbjørn Jentoftsen

Ny valgkomite: Benny og Sten Are

Protokollen underskrevet av Benny og RaymondFotokveld torsdag 4. november

Referater Posted on 05 nov, 2021 18:53:17

Program:

Bildekveld

 1. Vi henter fram bilder innsendt til Månedens bilde i april og mai i fjor, da vi ikke hadde kåring. Disse diskuteres/vurderes. Kanskje kårer vi også «Kveldens bilde»
 2. Månedens bilde
 3. Som 1, men nå med svart/hvit-bilder dere inviteres til å sende inn før møtet
  – send disse til leder@vefoto.no

6 frammøtte

Til tross for beskjedent frammøte, fikk vi en fin diskusjon rundt bildene, under alle tre punktene. Såpass grundig at vi ikke rakk å kåre «Kveldens bilde».

Tanker og ideer fra kvelden:

 • På årsmøtet i februar tas opp starttid for møtene. Mange ønsker å begynne kl. 19.00.
 • Det er ønskelig med tema til Månedens bilde. Vi prøver f.o.m. januar.

Ref.: LarsKlubbkveld 7. oktober 2021

Referater, Uncategorised Posted on 08 okt, 2021 09:48:27

Sted: Taen

5 frammøtte

Kveldens tema: Lang lukkertid

Vi møttes ved gapahuken, der det også ble fyrt opp bål.

Deretter tok vi en halvtimes fotorunde i området. Lettskyet og fint lys.

Leif fortalte så om sin fotoreise til Finnmark, før vi kåret Månedens bilde.

Vinner ble Skjalg Steiro.

Så en ny runde med fotografering og erfaringsutveksling.

Ref.: LarsKlubbkveld 15. september 2021

Referater Posted on 15 sep, 2021 22:31:28

Sted: Gapahuken ved Folkestien i Sigerfjord

9 frammøtte

Etter å ha ønsket velkommen, orienterte Lars om at innlevering av bilder til Årets fotograf nå er åpent. Innlevering skjer ved innlogging på NSFF/Min side.

Deretter ble det diskutert hvordan vi skal møtes framover. Det var liten stemning for å undersøke med Sortland Videregående om tilgang til lokaler, så lenge vi ennå har smitte i samfunnet. I stedet kom det fram noen forslag til alternative lokaler i en overgangsperiode. Lars undersøker med disse før neste møte.

Neste møte ble foreslått lagt til Taen, og vedtatt.

Deretter ble resultatene fra Månedens bilde presentert (bildene var juryert på forhånd).

Vinner ble Helle Christophersen.

Etter dette gikk vi over til kveldens tema, som var makrofotografering.

Flere hadde prøvd dette, og mange nyttige erfaringer ble presentert.

Ref.: LarsKlubbkveld 6. mai 2021

Referater, Uncategorised Posted on 07 mai, 2021 07:27:41

Torsdag 6. mai, kl. 20.00.

Sted:

I/ved grillhytta til Sten Are

Program:

 • Planlegging av fototur til Bleiksøya
 • Månedens bilde

Frammøtte:

7 medlemmer + Kurt

Planlegging av fototur til Bleiksøya

Turen ble vedtatt lagt til 27. mai, ettermiddag. Dette som et utgangspunkt. Datoen må selvsagt klargjøres med verten og også ha et værforbehold.

Denne turen blir også årets avslutningstur.

Månedens bilde

6 bilder innlevert

Vinner ble Torbjørn

Ref.: LarsÅrsmøte 2021

Referater Posted on 15 apr, 2021 17:50:48

Årsmøte Vesterålen Fotoklubb 2021

På grunn av smittevernregler ble møtet holdt utendørs i Gåsfjorden med bålvarme og enkel servering med god avstand. 10 personer tilstede på møtet

Sak 1: Valg av møteleder.

Lars Prytz foreslått og valgt

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger til innkallingen.

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Raymond Ramstad og Sten Are Nilsen forslått og valgt.

Sak 4: Årsmelding 2020

Årsmeldingen godkjent og vedtatt enstemmig uten kommentarer

Sak 5: Regnskap 2020

Regnskapet godkjent og vedtatt enstemmig

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Kontingenten ble enstemmig vedtatt å ligge på samme nivå fortsatt, med kr 500. for medlemmer.

Sak 7: Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende resultat:

Kasserer: Raymond Ramstad.

Revisor:   Torbjørn Jentoftsen

Valgkomite: Yvonne Reinholdtsen, Tore Olsen

Leder: Lars Prytz fortsetter som leder.

Nestleder: Knut Remen fortsetter som nestleder

Alle er forespurt, og sagt seg villig til å bekle vervene.

Ingen innkomne saker

Protokollen underskrevet av: Stein Are Nilsen og Raymond Ramstad.

Referent: Knut RemenÅrsmøte 2020

Referater Posted on 13 feb, 2020 20:57:16

VESTERÅLEN FOTOKLUBB

Årsmøte:          06.02.2020

Til stede:          12 medlemmer.

Sak 1.  Valg av møteleder

Forslag: Kurt Heggelund.

Enstemmig valgt.

Sak 2:  Valg av referent

Forslag: Aina Olsen Midtun

Enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll

Forslag: Yvonne Reinholdtsen og Raymond Ramstad

Enstemmig valgt.

Sak 4. Årsmelding

Kurt refererte fra klubbens følgende aktiviteter i 2019:

 • klubbkvelder
 • månedens bilder
 • årbok 2018
 • kurs
 • julebord.

Spesielt ble nevnt at det har vært et større antall bilder til juryering for månedens bilde enn tidligere år.

Sak 5.  Regnskap 2019

Kasserer Raymond Ramstad refererte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6.  Kontingent

Kontingenten fortsetter som før, og er slik:

–   kr 500,- for medlem

 • kr 250,- for husstandsmedlem, skoleungdom under 18 år, student under 25 år.

Sak 7. Valg

Valgkomitéens innstilling:

–   Leder:                      Lars Prytz

–   Styremedlem:           Knut Remen

–   Styremedlem:           Leif Halland

–   Valgkomité:             Yvonne Reinholdtsen, Thore Olsen

Avstemmingen ble gjort for hver enkelt funksjon.

Alle forslag enstemmig vedtatt.

Sak 8. Innkomne saker

Ingen.Protokoll årsmøte 2019

Referater Posted on 11 mar, 2019 21:50:11

Protokoll årsmøte 2019

Til stede 11 medlemmer

Sak 1
Godkjenning av innkalling

Innkalling
godkjent, ingen innvendinger.

Sak 2
Valg av møteleder og referent.

Innkommende
forslag Sten Are Nilsen som møteleder, Kurt Heggelund sa seg villig til å være møteleder og foreslo Sten Are til referent.

Kurt ble
enstemmig valgt til møteleder

Sten Are Nilsen ble
enstemmig valgt til referent.

Sak 3
Valg at to til å underskrive protokoll.

Følgende ble
foreslått: Thorbjørn Jentoftsen og Sven Fredriksen

Thorbjørn
Jentoftsen ble enstemmig valgt.

Svein
Fredriksen ble enstemmig valgt.

Sak 4
Årsmelding

Årsmelding
ble lest opp, det fremkom ingen spørsmål eller innsigelser på årsmeldingen.

Årsmeldingen
godkjent.

Sak 5
Regnskap

Regnskapet
ble opplest og gjennomgått av kasserer Raymond Ramstad.

Det fremkom
ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet
var revidert av Thorbjørn Jentoftsen

Regnskapet
godkjent.

Sak 6
Medlemskontingent

Årsmøtet
besluttet å følge innstillingen fra styret om å ikke øke kontingenten kommende
år.

Kontingenten
blir da 500,- kr for medlemmer. 250.- kr for familiemedlem nr 2. og 250,- Kr for Skoleelev
/ student.

Forslaget
ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg

En utakknemlig jobb ifg. leder i valgkomiteen Aina Midttun

Da leder ikke
kunne stille til gjenvalg, som først antydet måtte valgkomiteen finne ny leder . Noe som ikke var helt enkelt.

Følgende er
på valg. Kasserer, revisor og leder. Samt valgkomité.

Raymond
Ramstad tok gjenvalg som kasserer. Enstemmig valgt

Thorbjørn Jentoftsen
tok gjenvalg som revisor. Enstemmig valgt.

Følgende ble
foreslått til Valgkomiteen. Lars Prytz og Leif Halland

Lars Prytz
ble enstemmig valgt.

Leif Halland
ble enstemmig valgt.

Da Lars
Prytz hadde sagt seg villig til å være leder men av helsemessige årsaker måtte
trekke seg fra styret var det ingen enkel jobb med å finne en erstatte. Det ble
diskutert om Lars kunne stå som leder, for at ikke klubben skulle legges død. Å
legge klubben død var ikke ønskelig av medlemmene. Da ingen ville stille som
leder sitter nå klubben uten leder og det må kalles inn til et ekstraordinært
årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte blir Torsdag 7 Mars kl. 20:00.

Innbetalt kontingent vil bli tilbakeført til medlemmene.
Minus 175.- kr som er kontingenten til nsff og årboka, om klubben opphører/legges
død.

Etter mye fram og tilbake sa Kurt ja til å sitte som leder
frem til Lars blir frisk.

Dette ble 10 for og 1 stemme mot Kurt Heggelund som leder.

Kurt ble da leder fremover..

Årsmøtet vedtar at vi stryker innkallingen til ekstraordinært
årsmøte.

Sak 8
Innkommende saker

Ingen innkommende
saker.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.40

Sven Fredriksen Thorbjørn Jentoftsen

Sign. Sign.Neste »