Blog Image

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Årsmøte 2024

Referater Posted on 12 feb, 2024 20:36:01

Årsmøte Vesterålen Fotoklubb 2024


Sortland videregående skole

Torsdag 1. februar 2024

Kl. 19.00 – 21.00                                                                                    

Enkel servering

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll

Sak 4: Årsmelding 2023 (vedlagt)

Sak 5: Regnskap 2023 (ettersendes)

Sak 6: Fastsettelse av kontingent

Sak 7: Valg

Nestleder                     : Velges for to år.

Styremedlem                : Velges for to år.

Styremedlem                : Velges for to år.

Varamedlem                 : Velges for to år.

Av disse velger årsmøtet leder for ett år (jfr. Rapport fra valgkomiteen).

Valgkomite to personer : Velges for ett år.

Rapport fra arbeidet til valgkomiteen følger vedlagt.

Hvis du ønsker å melde saker til årsmøtet, må de være styret i hende innen 18. januar. Saker sendes leder@vefoto.no.

Styret

Sak 1: Valg av møteleder og referent:

Lars Prytz

Sak 2: Godkjenning av innkalling.

Godkjent uten kommentarer

Sak 3: Valg av to personer til underskrift av protokoll:

Øyvind og Hallgeir

Sak 4: Årsmelding 2023 (vedlagt):

 Godkjent uten kommentarer.

Sak 5: Regnskap 2023 (ettersendes):

Godkjent med kommentarer om pris på nettsidetjenester. Terje Nesthus skal se på dette. Undersøke annen pris og leverandør. Godkjent av revisor.

Sak 6: Fastsettelse av kontingent:

Kontingenten er på kr 500, – Blir satt til samme pris neste år

Sak 7: Valg:

Valgkomiteen har fått positive svar fra nok medlemmer til å danne et styre. Styret blir bestående av Kjartan Eilertsen, Skjalg Steiro, Terje Nesthus, Leif Halland + Raymond som kasserer. Valgkomiteen har ikke klart å skaffe ny leder, og årsmøtet var heller ikke i stand til å velge leder. Øyvind med forslag om at ledervervet deles på en eller annen måte. Kanskje kan en ta seg av det billedmessige med ansvar for å ta imot månedens bilde, andre konkurranser, og aktiviteter som krever innlevering av bilder.. Ledelsen av møter må også kunne deles på flere etter avtale.

Under denne saken ble det også en diskusjon om skyløsninger der styremedlemmer og andre har tilgang. Facebooksiden må oppgraderes for å kunne brukes mer effektivt  til blant annet rekruttering.

Det er også et problem med at klubben sitter på en sum penger. Kanskje må det settes ned et interimsstyre som lager en plan for hvordan pengene skal brukes.

Det ble også påpekt det uheldige at så mange er på valg samtidig. Dette bør det gjøres noe med.

Valgkomiteen har ingen innstilling, men årsmøtet har følgende forslag til vedtak: Årsmøtet velger et interimsstyre som legger fram en ny innstilling på ekstraordinært årsmøte i mars . Følgende medlemmer: Kjartan Eilertsen, Skjalg Steiro, Terje Nesthus, Leif Halland og Raymond. Lars Prytz deltar på dette møtet

 Enstemmig vedtatt.

Kjartan Eilertsen innkaller til første møte

         Leder

Leder                          : Velges for ett år

Nestleder                   : Velges for to år:

Styremedlem             : Velges for to år:

Styremedlem             : Velges for to år:

Varamedlem              : Velges for to år;

LEDER: årsmøtet velger leder for ett år (jfr. Rapport fra valgkomiteen):

Valgkomite to personer : Velges for ett år.

Rapport fra arbeidet til valgkomiteen følger vedlagt.Februar 2024

Månedens bilde Posted on 12 feb, 2024 18:17:09

Froststemning i Forfjord

Foto: Knut Remen