Program:

Bildekveld

  1. Vi henter fram bilder innsendt til Månedens bilde i april og mai i fjor, da vi ikke hadde kåring. Disse diskuteres/vurderes. Kanskje kårer vi også «Kveldens bilde»
  2. Månedens bilde
  3. Som 1, men nå med svart/hvit-bilder dere inviteres til å sende inn før møtet
    – send disse til leder@vefoto.no

6 frammøtte

Til tross for beskjedent frammøte, fikk vi en fin diskusjon rundt bildene, under alle tre punktene. Såpass grundig at vi ikke rakk å kåre «Kveldens bilde».

Tanker og ideer fra kvelden:

  • På årsmøtet i februar tas opp starttid for møtene. Mange ønsker å begynne kl. 19.00.
  • Det er ønskelig med tema til Månedens bilde. Vi prøver f.o.m. januar.

Ref.: Lars