Blog Image

Vesterålen Fotoklubb (VFK)

Fotokveld

Kunngjøringer Posted on 03 jun, 2018 20:07:13

Fotokveld 7. Juni

Program

Sesongavslutning

Tur til Søbergsanden i Bø
Vi møtes ved Cirkel K på Sortland Kl. 17:30 avtaler samkjøring
Klubben skaffer engangsgriller.

Måndens bilde

Vi fotograferer og viser bilder på September møte.

Hvis det blir dårlig vær utsetter vi turen. Følg med på e-post

Husk mnd bilde for Juni, Juli og August
Frist på mnd bilde Torsdag kl.15 00Mai 2018

Månedens bilde Posted on 17 mai, 2018 11:10:59


Fra en av hennes mange turer rundt om.
Nikon 7100 f/10 1/400 sek iso 125
Foto: Line KristiansenÅrsmøte

Referater Posted on 13 feb, 2018 18:53:44

Årsmøte 2017

01/02-2018

Tilstede 14 medlemmer

Protokoll ført av Sten Are

Sak 1. Valg av møteleder og referent.

Forslag på møteleder. Kurt
Heggelund. 14 stemte for. Enstemmig valgt.

Forslag på referent. Sten Are Nilsen.
14 stemte for. Enstemmig valgt.

Sak 2. Valg av to til å undertegne
protokoll

Forslag. Benny Høynes. Valgt

Forslag. Svenn Fredriksen. Valgt

Sak 3. Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger , innkalling
godkjent

Sak 4. Årsmelding 2017

Årsmelding opplest av Kurt Heggelund

Ingen spørsmål ble stilt ang.
Årsmeldingen. Godkjent.

Sak 5. Regnskap 2017

Regnskapet lest opp og gjennomgått av
kasserer Raymond Ramstad han svarte samtidig på spørsmål som ble
stilt av medlemmene ang regnskapet.

Regnskapet er revidert og godkjent av
Thorbjørn Jenthoftsen.

Regnskapet godkjent.

Sak 6. Fastsettelse av kontigent

Styrets forslag: uendret kontigent

Innkommet forslag: Redusres til 500.-
/250,-

Fotoklubben har i dag ingen husleie og
gratis tilgang på møtelokaler, samt tilgang til prosjektor og pc.
Ved reduksjon av kontigent vil det være naturlig å øke egenandelen
ved feks. Julebord, Nssf kostet 175,- pr medlemm ,

Forslag: det stemmes over om 600.- er
for mye. Alle viste stemmetegn til at en kontigent på 600,. kr er
for mye.

Forslag: det stemmes over innkomende
forslag . 12 for og 1 mot.

Ny kontigent 500,- / 250,-

Sak 7.Innmeldte saker:

Endring av styrets sammensetning og
endring av aktivitetsgruppe.

Styret består i dag av fem faste
medlemmer og to vara.

Forslag 1: styret skal bestå av fire
medlemmer og en vara. Aktivitetsgruppa legges ned

Styret kan opprette aktivitets-gruppe
til de prosjekter der det er nødvendig

Fra Vedtekter : Styret har fullmakt
til å oppnevne utvalg til spesielle oppdrag eller funksjoner.
Styret kan gi retningslinjer for de utvalg som oppnevnes.

Forslag 2: Aktivitets-gruppa og antall
styremedlemmer beholdes som i dag. Kun styremedlemmer velges inn i
aktivitets-gruppa.

Forslag 3: Styret skal bestå av tre
medlemmer og en vara.

Dette ble diskutert frem og tilbake og
det ble enighet om at det skulle stemmes over forslag 3 først. Det
ble stemt over forslag tre , ingen viste stemmetegn for, og da
forfalt forslaget med 14 stemmer.

Det ble diskutert ang. Ordlyden i
forslag 1og det ble enighet om at paragraf måtte endres / fjernes
fra vedtektene før det stemmes over forslag 1 og 2

Det stemmes over paragraf 5 fjernes
fra vedtektene: 14 stemte for, enstemmig vedtatt

Det stemmes da over om styret skal
bestå av 4 medlemmer + en vara. 14 stemte for, Enstemmig vedtatt.

DA kan det stemmes over forslag 1: 14
stemte for, enstemmig vedtatt

Forslag 2 falt da dødt.

Sak 8. Valg Følgende er på valg:

Leder Kurt Heggelund, Sekretær Sten
Are, Styremedlemm Yvonne Reinholdsen

Varamedlem: Olav heggstad og Anne
Baartvedt

Sten Are ble gjennvalgt for 2 år.
Yvonne Reinholdsen ble gjennvalgt for 2 år.

Valgkomiteens forslag på nytt
styremedlemm Øivind ingvaldsen

Øyvind ingvaldsen stemt inn som vara
for 2 år.

Ny leder: Lars Pryts innstilt og
stemt frem.

Styret består som følgende etter
vedtektendringen

Leder: Lars Prytz

Nestleder: Sten Are Nilsen

Styremedlem: Yvonne Reinholdesn

Kasserer: Raymond Ramstad

Sekretær: Sten Are Nilsen

Varamelem: Øivind Ingvaldsen

Valgkomiteens forslag til ny
valgkomite er

Leif Halland innstilt, Valgt inn for
2 år

Aina Midttun innstilt, Valgt inn for 1
år

Aina takket Kurt for god utført
arbeid som klubbens leder.

Årsmøte avsluttet 21:30

Benny Høynes Sven Fredriksen

Sign. Sign.Tema Årets Fotograf 2018

Årets Fotograf Posted on 02 feb, 2018 18:51:07

Tema Årets Fotograf 2018 er som følger:

Høst

Forfall

Nærbilde / Macro

Froskeperspektiv

Innleverings frist Søndag 7/10 kl 23:59 via nsff sine innloggings sider.
https://info.nsff.no